Edge Hill University
Browse
Netiquette-cymraeg CC.docx (38.52 kB)

Rhwydfoesau – Cyfleu eich disgwyliadau ar gyfer cyfranogi ar-lein

Download (38.52 kB)
report
posted on 2021-04-16, 20:41 authored by Mary Jacob

Ystyr y gair ‘Rhwydfoesau’ yw’r moesau sy’n addas ar gyfer rhyngweithio ar y rhyngrwyd. Yn yr Uned Gwella Dysgu ac Addysgu, mae staff yn aml yn holi am ganllawiau priodol i fyfyrwyr wrth ryngweithio ar-lein.


Does dim un agwedd benodol at rwydfoesau sy’n addas i bawb. Gan fod senarios addysgu gwahanol yn galw am ganllawiau gwahanol, bydd angen i chi benderfynu ar y rheolau mwyaf priodol i’ch myfyrwyr chi. Rydym wedi llunio’r ddogfen hon i’ch helpu i wneud y penderfyniadau hynny wrth addysgu’n gydamserol (e.e. drwy Teams) ac yn anghydamserol (e.e. byrddau trafod) yn defnyddio rhyngweithio llafar a/neu ysgrifenedig.

History